Kontakty

Bosch Rexroth, spol. s r.o.

Sídlo spole?nosti

Tel.: +420 548 126 111

Email: [email protected]

 
 

Pobo?ka Praha

Tel: +420 261 300 750

 
 

Pobo?ka Ostrava

Tel.: +420 599 096 600

 
 

Servis Bosch Rexroth

+420 602 556 552

 

Partne?i Bosch Rexroth

 
 

Bosch Rexroth. WE MOVE. YOU WIN.


Máte vlastní p?edstavu o mo?nostech Va?ich stroj?, p?ipravujete vlastní projekt? Pak Vám rádi nabídneme produkty z oblasti elektrickych pohon? a ?ídicích systém?, které doplníme o zku?enosti na?ich aplika?ních expert? a navrhneme pro Vás nejvhodněj?í technické ?e?ení. Máme dlouholeté zku?eností z vlastních vyrobních závod? a to nás odli?uje od ostatních. Nabízíme Vám profesionální slu?by, kvalitní komponenty a systémová ?e?ení ?erpající z na?eho ?irokého portfolia produkt? z oblasti elektrickych servopohon?, motor?, frekven?ních měni??, PLC, CNC, HMI, pr?myslovych PC, I/O, softwarovych nástroj? a ?e?ení pro IoT. Pro cely sortiment nabízíme aplika?ní podporu na?ich expert? od základních ?kolení a? po tvorbu zákaznickych aplikací.


To je to, co děláme. V?e pro ?ízení a pohyb Va?ich stroj?. We Move, You Win.

 • We Are Automation
  dal?í strana

  We Are Automation

  Elektrické pohony a ?ídicí systémy Bosch Rexroth Vám umo?ní zvy?it vykon Va?ich stroj?, za pomoci na?ich inteligentních a vysoce flexibilních ?e?ení pro ?irokou oblast automatizace.

 • Connected Hydraulics
  dal?í strana

  Budoucnost hydrauliky za?íná

  Connected Hydraulics násobí vykon a inteligenci moderních hydraulickych systém? Bosch Rexroth, bo?í tak hranice a odhaluje nové obzory z hlediska vykonu, funk?nosti a ?ivotnosti.

 • dal?í strana

  Originální náhradní díly

  Pot?ebujete nové hydraulické axiální ?erpadlo nebo motor na Vá? stavební nebo zemědělsky stroj?

  Zaregistrujte se a nakupujte na eShopu Bosch Rexroth nebo u na?ich servisních partner?.

 • Rexroth servis
  dal?í strana

  Rexroth servis

  Pot?ebujete servisního partnera, ktery m??e provádět údr?bu, opravy a modernizaci va?ich hydraulickych, elektrickych a mechanickych modul?? Pak pot?ebujete spole?nost Rexroth: servisního partnera poskytujícího komplexní slu?by.

 

Energetická ú?innost

Rexroth 4EE (Rexroth for Energy Efficiency) - efektivní vyu?ívání energií nap?í? r?znymi technologiemi pomocí rozli?nych ?e?ení.

Bezpe?nost stroj?

Funk?ní bezpe?nost na v?ech úrovních automatizace, stejně tak u r?znych technologií - Rexroth je v této oblasti kompetentním dodavatelem.

eShop

Rexroth eShop

Objevte novy Rexroth eShop. Pohodlny zp?sob vyběru a objednávání produkt?, k dispozici 24 hodin denně, 7 dn? v tydnu... Nevíte jak na to?

 
 
 
 
江西体彩多乐彩走势图