Bosch Rexroth. WE MOVE. YOU WIN.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiod?cym specjalist? w zakresie nap?dów i sterowań. Pod mark? Rexroth firma oferuje rozwiazania obejmujace nap?dy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemys?owych.Naszym klientom oferujemy komponenty oraz rozwiazania z zakresu: hydrauliki przemyslowej oraz hydrauliki w technice mobilnej, regulowanych nap?dów elektrycznych i sterowań oraz techniki przemieszczeń liniowych i monta?u. • nast?pna strona

  WE MOVE. YOU WIN.

  W Rexroth wprawiamy w ruch. Robimy to od ponad 200 lat. I... kochamy to!

  Dlatego b?dziemy nadal oferowa? rozwi?zania, które s? bezpieczne, wydajne, inteligentne i skuteczne. Aby? móg? zachowa? konkurencyjno?? na rynku. I to jest obietnica!

 • nast?pna strona

  Fabryka Przysz?o?ci

  Wyobra? sobie fabryk?, w której sta?e s? tylko ?ciany, dach i pod?oga. Wszystkie maszyny i systemy mo?na szybko przenosi?, tworz?c nowe linie. Fabryka Przysz?o?ci to co? wi?cej ni? wizja! Do??cz do nas w naszej podró?y Teraz. W przysz?o?ci. Dalej.

 • nast?pna strona

  Connected Hydraulics

  Koncepcja Connected Hydraulics jest wynikiem post?puj?cej elektronizacji, która pozwoli?a na bezproblemowe pod??czenie hydrauliki do nowoczesnych struktur sieciowych.

 

Przemys? 4.0

Poznaj z bliska koncepcj? Przemys?u 4.0

Bezpieczeństwo maszyn

Zawsze po bezpiecznej stronie z Bosch Rexroth

Efektywno?? energetyczna

Bosch Rexroth dla efektywno?ci energetycznej (Rexroth 4EE)

Program GoTo

Program dostaw priorytetowych GoTo gwarantuje szybk? dostaw? produktów, których potrzebujesz.

 

Aplikacje mobilne

Poznaj rozwi?zania firmy Bosch Rexroth w aplikacjach mobilnych

Magazyn 7.51

Magazyn 7.51

Przeczytaj o zrealizowanych projektach w Polsce, poznaj trendy na rynku

WE MOVE. YOU WIN. News

Zaprenumeruj Newsletter WE MOVE. YOU WIN., aby by? na bie??co z nowo?ciami ze ?wiata Bosch Rexroth

Open Core Engineering

Rewolucja w dziedzinie in?ynierii oprogramowania

 

Nowo?ci produktowe

Najnowsze produkty Rexroth dla automatyzacji przemys?u

 
 
 
 
江西体彩多乐彩走势图