Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

Var?na, natan?na, varna in energetsko u?inkovita: pogonska in nadzorna tehnologija podjetja Bosch Rexroth poganja stroje in sisteme vseh velikosti. Podjetje povezuje globalne aplikacijske izku?nje v tr?nih segmentih mobilnih aplikacij, strojnih aplikacij in in?enirstva ter tovarni?ke avtomatizacije in tako razvija inovativne komponente kot tudi sistemske re?itve ter storitve po meri. Bosch Rexroth svojim strankam ponuja hidravliko, elektri?ni pogon in nadzor, orodno tehnolgijo ter tehnologijo za linearno premikanje in monta?o iz enega vira.

Bosch Rexroth v Sloveniji

Od leta 2015 je podjetje Bosch Rexroth Ltd (ki se nahaja v Budimpe?ti) odgovorno za dejavnosti v jadranski regiji, h kateri spada tudi Slovenija.

 

Prosimo, da se obrnete na naslednja partnerska podjetja:

  • Domel d.o.o. (elektri?ni pogoni)
  • Kocevar in sinovi d.o.o. (varjenje)
  • LA & CO d.o.o. (hidravlika, linearna tehnika)
  • OPL d.o.o. (monta?na tehnika)

 

Rexroth Drive & Control lokalni magazin

U na?em lokalnom magazinu mo?ete se upoznati sa na?im distribucionim partnerima i sa najnovijim Rexroth inovacijama. Mo?ete ste?i uvid u 4. industrijsku revoluciju – ?ta zapravo Industrija 4.0 zna?i, kako mo?ete nadograditi va?e postoje?e linije, itd.-, u re?enja Rexroth Mobilne Hidraulike i u mno?tvo ostalih tema. Kliknite ovde, i razgledajte na?e ?lanke.