Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

Економична, прецизна, безбедна и енергетски ефикасна: технологи?а погона и управ?а?а фирме Bosch Rexroth покре?е машине и системе свих величина. Компани?а користи сво?е огромно искуство у применама у тржишним сегментима: Мобилне примене, Индустри?ске примене и инже?еринг и Фабричка аутоматизаци?а и тако разви?а иновативне комппоненте и специфична системска реше?а и услуге према захтеву купца. Bosch Rexroth нуди сво?им купцима Хидраулику, Електропогоне и управ?а?е, Редукторе, Линеарну и монтажну технику, све из ?едног извора.

Bosch Rexroth у Срби?и

Rexroth ?е присутан на тржишту Срби?е од 1965. год. и то на по?у стратешких про?еката у разним индустри?ским гранама, као и са прода?ом изузетно квалитетних компонената и система за мобилне и индустри?ске машине и постро?е?а. Од 2015. године, фирма Bosch Rexroth Ltd (са седиштем у Будимпешти) ?е надлежна за ?адрански регион коме територи?ално припада и Срби?а.

 

Молимо да контактирате следе?е партнерске фирме:

  • GMB Hidraulika
  • KLIRING Ltd.
  • Tehnodel d.o.o.
  • UNO-LUX PROCESSING d.o.o.
  • Vesimpex d.o.o.

 

Rexroth Drive & Control lokalni magazin

U na?em lokalnom magazinu mo?ete se upoznati sa na?im distribucionim partnerima i sa najnovijim Rexroth inovacijama. Mo?ete ste?i uvid u 4. industrijsku revoluciju – ?ta zapravo Industrija 4.0 zna?i, kako mo?ete nadograditi va?e postoje?e linije, itd.-, u re?enja Rexroth Mobilne Hidraulike i u mno?tvo ostalih tema. Kliknite ovde, i razgledajte na?e ?lanke.